Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2551-2555)
แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 2/2560
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมโครงการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2560
[30 พ.ย 542] 11 รูป


กิจกรรมประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง 60
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะฟุตบอล
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


กิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2560
[30 พ.ย 542] 16 รูป


ประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


เฝ้ารับเสด็จองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 1/2560
[30 พ.ย 542] 9 รูป
 


ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
[9 ก.พ. 2560] 5 รูป


กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
[30 พ.ย 542] 10 รูป


งานของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 2/2560
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 


กิจกรรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[17 มกราคม 2560] 15 รูป


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย)
[29 ธ.ค. 2559] 6 รูป


งานเลี้ยงสังสรรค์ Cowboy Night 2017
[29 ธ.ค. 2559] 6 รูป
 


กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงพื้นที่ตำบลป่าซาง
[22 ธ.ค. 2559] 9 รูป


กิจกรรมออกกำลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี
[22 ธ.ค. 2559] 12 รูป


กิจกรรมถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดสิริพัฒนาราม
[21 ธ.ค. 2559] 6 รูป
 


โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์
[17 ธ.ค. 2559] 5 รูป


ทำบุญตักบาตรและบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[6 ธ.ค. 2559] 10 รูป


สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
[2 ธ.ค. 2559] 8 รูป
 


การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) รัชกาลที่ 9
[2 ธ.ค. 2559] 11 รูป


ททบ.5 จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดดอยเทพนิมิต
[30 พ.ย 2559] 12 รูป


ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย)
[24 พ.ย 2559] 6 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 512323 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft