Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2551-2555)
แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558
[18 พ.ย 2558] 12 รูป


โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


โครงการซ่อมแซมรางส่งน้ำ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


โครงการถนนศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฯ
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


ขุดต้นไม้ งานJCB
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


วิศวกรใหญ่ ตรวจงานหอถังสูง
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


ขุดต้นไม้ งานJCB
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งพัดลมปรับอากาศ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


ตัดต้นพญาสัตบัน ม.1
[18 พ.ย 2558] 1 รูป


โครงการฝึกอบรม E-Laas เทศบาลตำบลป่าซาง 4-5 กันยายน 2557
[17 ก.ย. 2557] 16 รูป


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลป่าซางได้จัดให้มีการอบรมอาสาปศุสตว์ ประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบพร้อมมอบวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ไปดำเนินการฉีดวั
[4 มี.ค. 2557] 12 รูป
 


นายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานเปิดงาน ข่วงเฮียนฮู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอแม่จัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง มีกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุมาแสดงและมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
[7 ก.พ. 2557] 66 รูป


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬา อบต.ป่าตึงและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
[30 มกราคม 2557] 67 รูป


นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานพิธีเเปิด อาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีข้าราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลป่าซางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
[22 มกราคม 2557] 33 รูป
 


วันที่10มกราคม 2557เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีครูผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[15 มกราคม 2557] 41 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
[6 ธ.ค. 2556] 53 รูป


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายกเทศมนตรีร่วมเปิดงาน รวมพลคนรักสุขภาพจัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลป่าซาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
[23 ก.ย. 2556] 27 รูป
 


โครงการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านงานคลัง ประจำปี 2556
[13 ก.ย. 2556] 32 รูป


โครงการออกตรวจและตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความสงบและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลป่าซาง วันที่ 18 ก.ค. -25 ก.ค.56
[29 ส.ค. 2556] 12 รูป


พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญตำบลป่าซางและประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องป่าซาง
[22 ส.ค. 2556] 7 รูป
 


ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
[22 ส.ค. 2556] 26 รูป


วันที่ 8สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสักการะ การรำอวยพรและมอบประกาศเกียติคุณ แม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านภายในตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
[8 ส.ค. 2556] 42 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้ตามโครงการการปลูกป่า 800 ล้านกล้ามหาราชินี ณ ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลโดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[7 ส.ค. 2556] 18 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 342692 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602660-2 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2010-2011 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft