Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
Untitled Document
ที่พักแรม / รีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลป่าซาง
 

1. มณีเทวารีสอร์ทแอนด์สปา
มณีเทวารีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่งดงามโดยมีแม่น้ำแม่ สลองไหลพาดผ่าน ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยรีสอร์ทประกอบไปด้วย วิลล่าที่สะสะดวกสบาย จำนวน 9 หลัง เรียงรายไปตามแม่น้ำแม่สลอง ซึ่งสร้างขึ้นในแบบฉบับของสถาปัตยกรรมล้านนาและบูรณาการในภูมิทัศน์โดยรอบที่ สุขุม ดั่งสวรรค์ที่มีความสงบของจิตใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมของความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ ธรรมชาติ สำหรับประสบการณ์ เต็มรูปแบบล้านนา


2. Katiliya Mountain Resort & Spa
Katiliya Mountain Resort & Spaเป็นรีสอร์ทหรูโดยมีลักษณะของห้องเป็นห้องสวีททั้งหมด ที่มีการบริการ ที่ยอดเยี่ยมและ มากไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า นอกจากนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับ กับการรับประทานอาหารและ เครื่องดื่ม ที่ไม่มีใครเทียบได้


3.ตูบบนดอยรีสอร์ท
ตูบบนดอยสามารถสัมผัสกับธรรมชาติบริสุทธิ์และการบริการอย่างเป็นกันเอง ในอาณาจักรส่วนตัวที่เตรียมไว้ให้คุณเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง แวดล้อมทัศนียภาพของทุ่งนาและขุนเขาเขียวขจี เพียบพร้อมด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น พัดลมและทีวี มีห้องอาหาร จุดชมวิว ลานแค้มป์ไฟ ลานกางเต็นท์ ที่พักอิ่มเอิบกับบรรยากาศอันอบอุ่นท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าอาข่าพร้อมสัมผัสอากาศเย็นสบาย สะดวกสบายติดถนน

4. ดอยอิสระรีสอร์ท
ดอยอิสระรีสอร์ท ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สงบ ร่มรื่น สวยงาม กับบ้านพักสไตล์ล้านนา ซึ่งเหมาะสำหรับวันพักผ่อนของคุณ และครอบครัว....ดอยอิสระ รีสอร์ทล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายสลับซับซ้อนกันไป ยาวจนมองไปสุดลูกตา บ้านพักดอยอิสระ มีทั้งหมดจำนวน 2 หลัง มีบ้านพักขนาดใหญ่ มีบังกะโล จำนวน 2 หลังและมีสปาเล็กๆอยู่ในสวน บ้านทุกหลังล้อมรอบไปด้วยระเบียงบ้าน ซึ่งภายในบ้านตกแต่งด้วยสไตล์ล้านนาผสมผสานกับงานหัตถกรรมและต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นและอากาศที่บริสุทธิ์สำหรับคุณ


5. บัวแก้วรีสอร์ท เป็นที่พักให้บริการแก่นักเดินทางทั้งในรูปแบบเดี่ยวและหมู่คณะ


6. บัวทองรีสอร์ท เป็นที่พักให้บริการแก่นักเดินทางทั้งในรูปแบบเดี่ยวและหมู่คณะ


7. บ้านพักอานนท์ เป็นที่พักให้บริการแก่นักเดินทางทั้งในรูปแบบเดี่ยวและหมู่คณะ


8. ชาลิสารีสอร์ท เป็นที่พักให้บริการแก่นักเดินทางทั้งในรูปแบบเดี่ยวและหมู่คณะ

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953827 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft