Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์ตำบลที่น่าสนใจ (OTOP)
 
ผลิตภัณฑ์ ใบชา
ผลิตภัณฑ์ ใบชา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ใบชา

สถานที่จำหน่าย
Choui Fong Limited Partnership
97 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร : 053 771563
โทรสาร : 053 956109

Web Site : http://www.chouifong.thailand.com/

 
ผลิตภัณฑ์ ทอผ้าพื้นเมือง


ผลิตภัณฑ์ ทอตุง ผ้าพื้นเมือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าซิ่นที่เก็บดอกลวดลายในตัวซิ่น ไม่ได้ทอต่างหากแล้วมาเย็บต่อทีหลัง

วัตถุดิบที่ใช้
ฝ้าย, สี, อุปกรณ์ในการทอผ้า

กระบวนการผลิต
มีการเตรียมฝ้าย แล้วนำมาย้อมสี มัดลวดลาย ม้วนฝ้าย ต่อฝ้ายขึ้นกี่ แล้วทอผ้าเก็บลวดลายตีนซิ่นตามที่ต้องการจนครบชิ้น

การใช้/ประโยชน์
ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม, เป็นของฝาก, ใช้ในงานบุญ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าพื้นเมือง
วัดหนองอ้อ หมู่ที่ 11 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นางสายทอง สุยะใจ (084-6875180)
เทศบาลตำบลป่าซาง 053-602660

 
ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดลายไท


ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดลายไท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นไม้กวาดที่ทำจากหญ้าไท สีสันสวยงาม


วัตถุดิบที่ใช้

หญ้าไท, เชือก, เข็ม, ไม้สำหรับทำด้าม

กระบวนการผลิต
มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์แล้วเอาหญ้าไทมาแบ่งเป็น 7 กอง แล้วมัดลูกประมาณ เท่า ๆ กัน ขนาดข้อเท่า ๆ กัน จึงเอาสว่านเจาะรู เสร็จแล้วก็เอาลูกทั้ง 7 ที่มัดเสร็จมาเสียบติดกัน ข้างละ 3 ลูก มัดด้ายสานรอบ 2 รอบ รัดให้ไม้กวาดบานออก แล้วทำเป็นลูกตุ้ม สานข้างล่างมาอีกนิด พร้อมซ่อนด้าย

การใช้/ประโยชน์
ใช้กวาดทำความสะอาดพื้นบ้าน

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มทำไม้กวาดลายไทย
เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นายศิริ ขัติวิชัย
โทร : (053) 660762 (อบต.ป่าซาง)

 
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การจักสาน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การจักสาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ไผ่

วัตถุดิบที่ใช้
ไม้ไผ่

กระบวนการผลิต
นำไม้ไผ่มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

การใช้/ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน, เป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มจักสาน
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นายแถม ปรากฏกำจร
เทศบาลตำบลป่าซาง 053-603660

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953844 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft